Instalacja

Wymagania Systemowe

  • Web server z przepisywaniem URL
  • PHP 5.5 lub nowszy

Jak zainstalować Slim

Zalecamy zainstalowanie Slim przy uźyciu Composer. Przejdź do katalogu głównego projektu i uruchom polecenie bash pokazane poniżej. To polecenie pobiera Slim Framework i jego zewnętrzne oprogramowanie zależności do katalogu vendor / twojego projektu.

composer require slim/slim "^3.12"

Załącz autoloader Composer do skryptu PHP i jesteś gotowy/gotowa aby zacząć uźywać Slim.

<?php
require 'vendor/autoload.php';

Jak zainstalować Composer

Nie masz Composer’a? Jest łatwy w instalacji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie download.