Instalacja

Wymagania Systemowe

  • Web server z przepisywaniem URL
  • PHP 7.1 lub nowszy

Krok 1: Instalacja Composer’a

Nie masz Composer’a? Jest łatwy w instalacji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie download.

Step 2: Instalacja Slim’a

Zalecamy zainstalowanie Slim przy uźyciu Composer. Przejdź do katalogu głównego projektu i uruchom polecenie bash pokazane poniżej. To polecenie pobiera Slim Framework i jego zewnętrzne oprogramowanie zależności do katalogu vendor / twojego projektu.

composer require slim/slim:4.0.0

Krok 3: Zainstaluj implementację PSR-7 Implementation oraz kreatora ServerRequest

Zanim zaczniesz korzystać ze Slim, musisz wybrać implementację PSR-7, która najlepiej pasuje do Twojej aplikacji. Aby automatyczne wykrywanie działało i umożliwiało korzystanie z AppFactory::create() oraz App::run() bez konieczności ręcznego tworzenia ServerRequest, musisz zainstalować jedną z następujących implementacji:

Slim PSR-7

composer require slim/psr7

Nyholm PSR-7 oraz Nyholm PSR-7 Server

composer require nyholm/psr7 nyholm/psr7-server

Guzzle PSR-7 oraz Guzzle HTTP Factory

composer require guzzlehttp/psr7 http-interop/http-factory-guzzle

Zend Diactoros

composer require zendframework/zend-diactoros

Krok 4: Hello World

<?php
use Psr\Http\Message\ResponseInterface as Response;
use Psr\Http\Message\ServerRequestInterface as Request;
use Slim\Factory\AppFactory;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$app = AppFactory::create();

$app->get('/', function (Request $request, Response $response, $args) {
    $response->getBody()->write("Hello world!");
    return $response;
});

$app->run();